เส้นทางค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภูมิหลังผู้รับผิดชอบโครงการ

นายกมล  เฮงประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เริ่มรับราชการที่ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2520
เข้าดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร วันที่ 5  มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น